ПК "Искър" - преди и... неотдавна

Преди...

Пещерен клуб "Искър" - София е създаден през 1979 г. към новосформираното туристическо д-во "Искър" (район Искър). За създаването на пещерния клуб значителна заслуга има тогавашният председател на тур. д-во "Искър" Петко Недков, чието име няма нужда от представяне на българските пещерняци. По това време той е и зам. председател на Бългаската федерация по пещерно дело (сега Българска федерация по спелеология - БФСп) и вече е спомогнал създаването на няколко от известните и успешни и до днес български спелеоклубове.

Първоначално ядрото на клуба съставлява бивши членове на ПК "Планинец" - един от водещите клубове по това време. Активността на първите членове на новосформирания клуб, най-вече по отношение на обучението на нови пещерняци, довежда до бързо нарастване на числеността и квалификацията на членуващите в "Искър" пещерняци. В средите на организираните пещерняци ПК "Искър" бързо печели образа си на пионер по отношение на пробиващата си път и в България "техника на единичното въже" за преодоляване на отвеси. Това е естествено, тъй като един от ревностните радетели на въвеждането на тази техника в практиката е и бай Петко Недков.

Така през 80-те години ПК "Искър" вече е успял да се наложи като един от водещите клубове в България, най-вече в областта на спортната спелеология. Провеждат се редовно курсове "Пещерняк", които по стечение на обстоятелствата захранват с отлично обучени кадри и други пещерни клубове; експедиционната дейност е наситена, като е насочена не само към спортно-тренировъчна дейност (в най-трудните в техническо отношение пещери и пропасти в България), но и към проучване на нови пещери и райони в страната ("Ямата 3" - с. Кипилово, "Партизанската пропаст" - мах. Асен, около гр. Ябланица, с. Галата и Български извор, с. Брязово, Милановското плато и др.). В резултат на проведените в периода 1985 - 1987 г. експедиции в "Ямата 3" са изкачени два от комините в пропастта (Валентин Бояджиев, Людмил Тренков, Иван Паричков; Светозар Щирков, Боян Иванов, Слав Тошков), като Големият комин (+235 м!) е картиран (Иван Паричков) и тази природна забележителност и спортно-техническо постижение не само в национален мащаб става международно достояние (вж. подробности). Клубът може да се похвали и с призови места в редовно провежданите тогава технически прегледи на подготовката на пещерняците и в различни национални и регионални състезания. Членове на "Искър" участват в национални експедиции, вкл. и в чужбина (Австрия, 1982 г.). През 1986 и 1987 г. е реализирано сътрудничество със Speleo club de Causses (франция), в резултат на което френските колеги се включват в проучванията на "Ямата 3", а "искърци" се запознават с няколко от забележителните пещери и пропасти в Южна Франция. Членовете на клуба задълбочават и научните си познания посредством реално участие в провежданите редица години от Института по археология към БАН палеоархеологически разкопки в "Темната дупка" - с. Карлуково и района. Не може да се отмине значителният принос за всичко това на председателя на ПК "Искър" до 1987 г. - Иван Рашков (Жан).

Но, както и при повечето български пещерни клубове, кризата не отминава и "Искър". След 1989 г. по разни причини клубът е напуснат от повечето от най-активните си и подготвени членове. В периода 1990 - 1992 г. се провеждат епизодични експедиции с не толкова високи цели, а проведените курсове "Пещерняк" са малочислени и не могат да компенсират липсата на млади и амбициозни пещерняци. Косвеното финансиране от страна на държавата чрез туристическото д-во и Федерацията по спелеология вече секва, а материалната база на клуба оредява. През 1992 г. пещерният клуб към тур. д-во "Искър" е закрит.

...и неотдавна

Все пак, оказва се, че има нещо вярно в поговорката "където е текло, пак ще тече". Останалите неколцина практикуващи пещерняци, верни на клуба си, решават, че не е логично пещерен клуб с такива традиции току-тъй да бъде закрит и че имат желание да продължат да се занимават организирано със спелеология, и то в своя си клуб. Дейността, макар и силно стеснена, продължава - провеждат се курсове "Пещерняк" и отделни експедиции. Организационно ПК "Искър" функционира като клубна секция, членуваща в БФСп (до 2000 г.), решенията се вземат на клубни събрания. По този начин ПК "Искър" се явява един от първите пещерни клубове в България, който е самостоятелно и независимо самоуправляващо се сдружение.
В началото на 1994 г. на проведено събрание на клуба са утвърдени необходимите материали за съдебна регистрация като сдружение с идеална цел. Макар и тя да не се реализира по финансови причини, клубът вече се ръководи от новоприетия си Устройствен правилник (сегашният Устав на ПК "Искър" е негова модификация, като промените са наложени от промените в законодателството). Продължава провеждането на курсове за подготовка на нови пещерняци, вече при изяснени отговорности и методика. Активно се участва както в Общите събрания на БФСп и в комисии към Федерацията, така и в организираните национални курсове за повишаване на квалификацията, технически прегледи и експедиции. Клубът успешно реализира дори многодневни експедиции за проучване на карстов район (вр. Кутело и Казаните в Пирин, 1994 - 1996 г.).

Поради скромните си човешки и финансово-материални ресурси в периода 1993 - 2000 г. клубът прави няколко опита за формално и реално обединение на равноправна основа с други софийски пещерни клубове, но безуспешно. От въпросната 1994 година "искърци" участват в работата на неформалното спелеообщество "МОЕРПА" и неговите експедиции, чийто резултат са проучванията на "Дангалешка дупка" (-265 м), "Извора" - х. "Орфей" (2900 м), "Големата темнота" (2200 м) и др.

Тук можете да видите една извадка от отчетите на експедиционната дейност на ПК "Искър", направена във връзка със съставянето на юбилеен сборник за дейността на неформалното спелеообщество МОЕРПА и засягаща участието на членове на "Искър" в дейността на това сдружение. Все пак тя отразява един значителен дял от дейността на клуба през 90-те години на XX в. и самото начало на XXI в.

Отчети за дейността на ПК "Искър" има в раздела "История на ПК "Искър" -> "Архивите припомнят".

Справка - председатели на ПК "Искър":

1979 - 1987 г. Иван Рашков (Жан)
1988 - 1990 г. Иван Паричков (Кики)
1990 - 1993 г. Стоян Янев
1993 - 2012 г. Иво Тачев
от 2012 - Герасим Леков

 

В албумите на галерията към сайта ще намерите снимки на бивши и настоящи членове на ПК "Искър", както и снимки, свързани с историята на клуба. Снимки на тази тематика има и в албумите на Иван Паричков в Panoramio. Хубаво е всичко това и занапред да се допълва...