Подробности за курс "Пещерняк 2016"

ПК "Искър" - Курс за подготовка на пещерняци

Начало на новия курс: 9.03.2016 г. от 19:00 ч. в Медицински колеж, ул. Йорданка Филаретова 3 (зад хотел Родина).
Продължителност: 3 месеца.
Курсът включва теория и практика и завършва с изпит и сертификат.
Програмата включва проникване в най-известните и красиви неблагоустроени пещери в България.
Курсистите придобиват умения и право да проникват в пещери и пропасти, както и да се включват в организираните мероприятия на пещерните клубове или Българската федерация по спелеология.
Цена на курса: 130 лв.
В цената влиза планинска застраховка за времето на курса.
ПК „Искър“ осигурява специализирани съоръжения за трениране и проникване във вертикални пещери за времето на курса на записалите се курсисти.
Теоретичната част ще се провежда в Медицински колеж, ул. Йорданка Филаретова 3 всяка сряда от 19:00 ч. С продължителност 1 астрономически час.
Практическите тренировки и упражнения ще се провеждат в събота и/или неделя според предварителна уговорка.
Местата за курсисти са ограничени.

Записването се извършва на следните телефони:
тел: 0887388063; 0898297177 или на e-mail: iskar@iskar-speleo.org .

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 1/ Навършени 16 години; 2/ Да са физически и психически здрави.