Инструкция за ползване на пещерно осветление "DUAL 1000"

РЕЖИМ „ИЗКЛЮЧЕНО“
В този режим се минава от всеки от трите работни режима, както и от режим „Програмиране на икономичния режим“ чрез продължително (за повече от 3 сек.) натискане на бутона.
Консумираната мощност е 5 микровата. Теоретичното време за разреждане на 26Wh батерия – 36 години.

РАБОТЕН РЕЖИМ „КЪСИ“ (широколъчев)
В този режим се минава от режим „изключено“ или режим „икономично“ чрез краткотрайно (за по-малко от 3 сек.) натискане на бутона. Светлинният поток е 260 лумена, а мощността е 2 вата.

РАБОТЕН РЕЖИМ „ДЪЛГИ“ (теснолъчев)
В този режим се минава от режим „къси“ чрез краткотрайно натискане на бутона. Светлинният поток е 400 лумена, а мощността е 3.5 вата.

РАБОТЕН РЕЖИМ „ИКОНОМИЧЕН“ (широколъчев)
В този режим се минава от режим „дълги“ чрез краткотрайно натискане на бутона. Интензивността на светене може да се програмира на 5 стъпки. Светлинният поток е 33; 66; 99; 130 или 162 лумена, а мощността е съответно 0.25; 0.5; 0.75 1 или 1.25 вата.

ПОМОЩЕН РЕЖИМ „АВАРИЕН“ (широколъчев)
В този режим се минава от режим „изключено“ чрез продължително натискане и отпускане на бутона. Това е мигащ режим с ярък импулс (1000 лумена) за 7.5 милисекунди и 2 секунди пауза. Мощността е 30 миливата.

ПОМОЩЕН „ФОТО“ (широколъчев)
В този режим се минава от режим „авариен“ чрез продължително натискане и отпускане на бутона. Светлинният поток е 1000 лумена, а мощността е 7.5 вата.

ПОМОЩЕН „ПРОГРАМИРАНЕ НА ИКОНОМИЧНИЯ РЕЖИМ“ (широколъчев)
В този режим се минава от режим „фото“ чрез продължително натискане и задържане на бутона. По време на задържането интензивността на светене се променя на 5 стъпки напред и назад на всяка секунда. След отпускане на бутона избраната интензивност се запомня в енергонезависима памет, а текущият режим остава „икономичен“.