Алпийски и морски възли, употребявани във вертикалната спелеология

(ПК "ИСКЪР" (Сф) - Курс "Пещерняк" 2005 г.)

I. Възли за закрепване на въже към опора

1) "водачески" ("бабин"), "осмица" - 55-65% (два начина на връзване - директно и плетена), "деветка" - 70-74%

Тези възли не се нуждаят от контролен възел.

2) "булин" - 52-53% (задължително с контролен възел)

В ТЕВ да се използва САМО за педал и за връзване на средата на парапет директно към скална халка!

3) "двоен булин" - 52-53%, "двойна осмица" - 55-65%

Използват се за симетрични У-закрепвания. "Двоен булин" може да се използва за импровизирана гръдна обвръзка.

IА. Амортизиращ възел: "пеперуда" – 51% (Може да се счита, че принадлежи към I група.)

II. Възли - примки

"котвен", самозатягащ "Прусик" (два начина на връзване - с два свободни края и с един свободен край), самозатягащ "Бахман" ("френски самозатягащ")

Въжето на самозатягащия възел трябва да е с диаметър до 2/3 от диаметъра на основното въже.

2) "стреме" (два начина на връзване - в средата на въжето и с една ръка през карабинер)

Допуска се използването му за екипиране на парапети и отвеси при необходимост от икономия на въже.

3) "спирачен" ("протриващ") - (два начина на връзване - в средата на въжето и с една ръка през карабинер)

Използва се при осигуряване и при спускане на рапел.

III. Възли за свързване на две въжета

1) "тъкачески" - под 50%, "двоен тъкачески" - 56%, "двойна насрещна осмица" - >56%**

* Използват се за свързване на краищата на две въжета. "Тъкачески" се използва за свързване само на въжета с еднакви диаметри. За двата „тъкачески“ възела са задължителни контролните възли!

** Виж сп. "Спелеопрактика" бр.1/1997 г.

2) "шкотов", "брамшкотов"

Това са възли за свързване на два клупа. Обикновено се използва "брамшкотов" за безкарабинерно закрепване на въже към удължител.

3) "насрещен водачески" ("лентов"), "насрещна осмица" - 47%

Свързват краищата на две въжета с еднакъв диаметър. Обикновено се използва "лентов" за свързване на два края на лента. Ринговата гръдна лента трябва да е вързана с "лентов" възел.

Пояснения: с получер шрифт са възлите с основно значение в спортната спелеология; повече информация за тези и други възли - в "АБВ на техниката на единичното въже" от Петко Недков, стр.66-75