Отчет за дейноста на ПК "Искър" - София за 1980 г.