Дневник на курс Пещерняк 2017

Дневник на курс Пещерняк 2017 - лекции

дата тема водещ курсисти бележки
08-04-2017 Лична екипировка на пещерняка Цветан Остромски Мария  
12-04-2017 История на пещерното дело по света, в България и в клуб Искър Димитър Кожухаров Мария  
26-04-2017 Видове въжета, експлоатационни качества, фактори, намаляващи здравината, поддържане. Димитър Петров Мария  
03-05-2017 Принципи на ТЕВ. Фактор на падане, върхово динамично натоварване. Димитър Петров Мария  
10-05-2017 Карстов процес - 1 част: основна формула, геоложки и хидрогеоложки предпоставки. Карстообразуване - стадии. Цветан Остромски Мария  
17-05-2017 Карстов процес - 2 част: Вторични карстови форми Цветан Остромски Мария  
24-05-2017 Организация и техника на проникване в хоризонтални, вертикални и водни пещери Диана Стефанова Мария  
31-05-2017 Опасности в пещерите Димитър Кожухаров Мария  
07-06-2017 Принципи на екипиране на пропасти за ТЕВ Димитър Кожухаров Мария  
21-06-2017 оказване на първа долекарска помощ Димитър Кожухаров    
28-06-2017 картиране Димитър Кожухаров    

 

Дневник на курс Пещерняк 2017 - практически занятия

дата обект курсисти инструктор клубни членове бележки
08-04-2017 Орлова чука Мария Цветан Остромски Биляна, Мушморок, Катя, Док, Крис, Киро (+ 3 гости) не еползван клубен инвентар
13-04-2017 гара Лакатник - Малката ниша Мария Диана Стефанова, Димитър Кожухаров Крис (+3 гости) Движение по система, смяна на посоката. 
30-04-2017 гара Лакатник - Малката ниша Мария Диана Стефанова, Димитър Кожухаров Гъбата (+1 гост) Движение по система, преодоляване на възел. 
01-05-2017 гара Лакатник - Малката ниша Мария Диана Стефанова, Димитър Кожухаров Гъбата Движение по система
07-05-2017 гара Лакатник - Малката ниша Мария Диана Стефанова, Димитър Кожухаров Кирил двжение по система, преминаване на пандюл
13-05-2017 Петранишки дол - Голямата ниша Мария Диана Стефанова, Димитър Кожухаров Кирил, Мушморок, Камен, Крис (+1 гост) Движение по система, преминаване на таванен парапет. Ползван клубен инвентар: 60, 40, 20 метра въже, 9 таванни планки, 8 планки "лопатка", 10 карабинера. (останалото е личен инвентар)
21-05-2017 Петранишки дол - Малката ниша Мария Диана Стефанова, Димитър Кожухаров   Движение по система, преминаване на пандюл, преодоляване на възел. Ползван клубен инвентар: 40м въже Мие и 40м. Сингинг рок, 10 карабинера, 10 удължителя, 10 планки, 4 таванни планки, един комплект джаджи (останалото е личен инвентар)
27, 28 -05-2017 Гинци: Ел Сагуаро, Кривата пещ Мария Диана Стефанова, Димитър Кожухаров Крис, Киро, блуден син  Явор Проникване във водна пещера, преодоляване на тесняци, събиране на биологични проби (Nyphargus cf. bureschi, Opilionales, Diplura g. sp., Phegomisetes bureschi и други)
03, 04 -06-2017 Карлуково: Свирчовица (и двата клона), Разсовата яма Мария Диана Стефанова, Димитър Кожухаров Крис, Мушморок, Дон Тон, (+2 гости) Проникване в пропастна пещера, преминаване на парапет.
Ползван клубен инвентар: въже 40м Мие и 60м Сингинг рок, 10 карабинера, 10 удължителя, 10 планки, 4 таванни планки, един комплект джаджи.
!!! Два карабинера изпуснати от високо и съответно бракувани!!! (после сменени с нови)
 
24, 25 -06-2017. Церово Мария Мария Златкова, Димитър Ангелов Крис, Голям Митак Движение по система, преодоляване на възел, пандюл. Разекипиране
1,2 -07-2017. Петранишки дол - голямата ниша Мария Димитър Кожухаров Крис, Ду, Мушморок, Цецик екипиране, разекипиране, прихващане на пострадал
9-07.2017 Петранишки дол - голямата ниша Мария

Изпитващ: Орлин Атанасов

Цецик, Крис Изпит, взет.