Дневник на курс Пещерняк 2018

Дневник на курс Пещерняк 2018 - лекции

дата тема на лекцията водещ курсисти бележки
28-03-2018 Встъпителна лекция Димитър Кожухаров Аделина, Валентин, Йоана, Юлиян, София, Цветелина, Стефани, Тамара, Васко Невена е болна
04-04-2018 История на спелеологията по света и у нас; история на клуб "Искър"; организация на пещерното движение Димитър Кожухаров Невена, София, Цветелина, Тамара, Юлиян, Аделина  
11-04-2018 Лична екипировка на пещерняка за проникване в хоризонтални, вертикални и водни пещери Кирил Иванов Йоана, София, Цветелина, Невена, Васил, Аделина, Валентин  
18-04-2018 Видове въжета, сили и натоварване на въжето. Фактор на падане и ВДН. Фактори намаляващи здравината, грижа за въжетата Димитър Петров Йоана, София, Цветелина, Невена, Аделина, Валентин, Юлиян  
25-04-2018 Принципи на катеренето и осигуряване по скали и в пещери, опорни точки и закрепвания при катерене. Видове скални клинове и протриващи съоръжения. Герасим Леков София, Цветелина, Невена, Аделина, Валентин, Юлиян, Васко  
         
         

 

Дневник на курс Пещерняк 2018 - практически занятия

дата обект курсисти инструктор клубни членове бележки
01-04-2018 Лястовицата Аделина, Валентин, Йоана, София Кирил Иванов Митко Кожухаров, Ду, Мария, Мушморок, Крис Първо запознанство с пещерите
06-04-2018 с. Боснек- пещерите "Академик" и "Пепелянка" Йоана, Валентин, Юлиян, София, Цветелина Кирил Иванов Митко Кожухаров, Ду  
09-04-2018 Петранишки дол - Малката ниша Йоана, Валентин, Юлиян, София, Цветелина, Аделина, Невена Димитър Кожухаров Киро, Крис, Захари, Ду Първи стъпки в ТЕВ, движение по стълба