Дневник на курс Пещерняк 2016 - практически занятия

дата занятие (обект) курсисти инструктор клубни членове бележки
13-03-2016 Лястовицата Биляна, Веселин, Кирил Цветан Остромски Голям Митак, Док, Камен, Мушморока, Силвия, Взети 3 каски от клубните
20-03-2016 с. Боснек: Академик и Пепелянка Биляна, Веселин, Кирил (+ Захари, + гост Мария) Диана Стефанова Катя, Крис, Митко Кожухаров, Мушморока, --
26-03-2016 с. Боснек: Духлата Кирил, Веселин
(+ Захари)
Диана Стефанова, Кристиян Ляпов Герасим, Йовина, Митко Кожухаров, Мушморока, от вход Б до вход А
2 и 3 -04-2016 Лакатник - Академишки скали Кирил, Биляна, Веселин Димитър Кожухаров Йовина, Васето, Мушморока, Борис, Крис, Катя, Камен, Силвия Обръщане на посоката на движение, преминаване на прехвърляне.
олзван клубен инвентар: две въжета 60 и 40м, 10 карабинера, 10 удължителя,
10 таванни планки, 7 планки-лопатка, 13 примки, 4 комплекта сбруя
8-04-2016 с. Пепелина: Орлова чука Кирил
(+ Захари)
Димитър Кожухаров, Диана Стефанова Силвия, Йовина Движение в камина, преминаване на тесняци
9-04-2016 с. Пепелина: Орлова чука Кирил, Биляна Димитър Кожухаров, Диана Стефанова Катя, Голям Митак, Бастуина, Рен, Ани, Крис, Митко Кожухаров, Мушморока, Силвия, Йовина, Док Движение в тесняк, копане, упражняване на възли за свързване на две въжета
10-04-2016 с. Пепелина: Орлова чука Кирил
(+ Захари)
Димитър Кожухаров, Диана Стефанова, Цветан Остромски Катя, Крис, Силвия, Йовина Контест на 30м, система "жаба"
16 и 17 -04-2016 гара Лакатник - Петранишки дол Биляна, Веселин
(+ Мария)
Димитър Кожухаров, Диана Стефанова Катя, Крис, Силвия, Йовина Движение по система "жаба", обръщане посоката на движение, преминаване на възел.
Ползван клубен инвентар: 3 комплекта сбруя, 2 каски, Първа употреба на два нови десандьора
23 -04-2016. Бежаново - Парниците Биляна, Веселин, Кирил
(+ Мария)
Димитър Кожухаров, Диана Стефанова Катя, Силвия, Рен, Голям Митак, Герасим, Мушморок, Цецо, Крис
(+ Васето, Боряна, Жоро8, Плътния)
Проникване във водна пещера.
олзван клубен инвентар: 40м въже, 10 примки, 10 карабинера с муфа
02 -05-2016 Елата над
с. Зимевица
Веселин, Кирил
(+Захари)
Димитър Кожухаров, Диана Стефанова Герасим Проникване в пропастна пещера.
Ползван клубен инвентар: въже Мие 40м, три карабинера, две примки,
дин удължител и една таванна планка,
два комплекта джаджи
7-05-2016 Карлуково - Свирчовица Веселин Димитър Кожухаров, Диана Стефанова Герасим, Крис, Цецо, Васето
(+ Милко, + Ани)
Проникване в пропастна пещера, движение по хоризонтален парапет.
Ползван клубен инвентар: 100м. въже,
10 карабинера,
10, удължителя,
17 планки,
2 комплекта лични джаджи.
8-05-2016. Карлуково - Белите езера Веселин Димитър Кожухаров, Диана Стефанова Док, Крис, Катя, Цецо Проникване в пропастна пещера.
Ползван клубен инвентар: 100м. въже, 10 карабинера, 10, удължителя, 17 планки, два комплекта лични джаджи.
15-05-2016 Петранишки дол - голямата ниша Биляна, Кирил,
(+ Захари + Мария)
Димитър Кожухаров, Диана Стефанова Крис, Катя, Борис, Мушморок, Герасим, Гогата Движение по система, преодоляване на възел, екипиране. Движение по таванен парапет.
Ползван клубен инвентар: въже 100м, 60м и 40м, 10 карабинера, 10 удължителя, 17 планки, 13 примки, три комплекта лични джаджи.
21-05-2016 Карлуково - Темната дупка и Разсовата яма Биляна, Кирил, Веселин Димитър Кожухаров, Диана Стефанова Крис, Катя Ползван клубен инвентар: в100м въже - 60 и 40м.,
10 удължителя, 17 планки,
13 примки, четири лични комплекта джаджи.
22-05-2016 Карлуково - малкият вход на Проходна Биляна, Кирил, Веселин Димитър Кожухаров, Диана Стефанова Крис, Катя Екипиране на система за ТЕВ, движение по система, преминаване на възел, движение по стълба нагоре и надолу и прихващане на пострадал. Ползван клубен инвентар: в100м въже - 60 и 40м., 10 удължителя, 17 планки, 13 примки, четири лични комплекта джаджи
28-05-2016 Петранишки дол - Свинската пещера Биляна, Кирил, Веселин Цветан Остромски, Димитър Кожухаров -- Картиране
29-05-2016. Петранишки дол - Академишки скали Кирил, Веселин (+ Мария) Димитър Кожухаров, Диана Стефанова Мушморок Екипиране на система за ТЕВ, движение по система, преминаване на възел. Изграждане на полиспаст. Ползван клубен инвентар: въже - 100 и 60м., 10 удължителя, 17 планки, 13 примки, четири лични комплекта джадж
5-06-2016. Лакатник - Алпийска поляна Веселин, Кирил, Биляна
(+Захари)
Димитър Кожухаров, Диана Стефанова Герасим, Силвия и Камен Екипиране, движение по отвес нагоре и надолу, преминаване на възел, разекипиране, връзване на възли. Използван клубен инвентар 160м. въже, 13 примки, 10 карабинера, 10 удължителя, 17 планки, 4 комплекта сбруя.
12-06-2016. Изпит на Петранишки дол - Голямата ниша Веселин, Кирил, Биляна, Захари Изпитващи: Янко Кръчмаров и Владимир Георгиев от ПКСУ София ??? Изпит: решаване на тест, екипиране и разекипиране, преминаване на възел, възли. Използван клубен инвентар 200м. въже, 20 примки, 20 карабинера, ? удължителя, ? планки, 4 комплекта сбруя.
Всички курсисти са издържали изпита.