Покана за Общо събрание на ПК "Искър" - на 12.04.2023 г. от 19:00 ч. в "Домa на пещерняка"

Submitted by ceco on Пет., 02/17/2023 - 06:05

Управителният съвет на Пещерен клуб "Искър" - гр. София, на осн. чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на членовете на сдружението на 12.04.23. г. от 19:00 ч. в „Дом на пещерняка“ с адрес , гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методи“ 42 ет. 1, при следния дневен ред, определен с решение на УС от 07.03.2023 г.:1.    Приемане и отписване на членове на ПК Искър, както и на асоциирани членове на ПК Искър
2.    Отчет за дейността на ПК Искър за изминалия период
3.    Финансов отчет на ПК Искър за изминалия период
4.    Отчет за наличността на инвентара
5.    Избор на нов УС и председател на сдружението
6.    Разни


В случай че на 12.04.2023 г. от 19:00 ч. не се явят повече от половината от членовете, заседанието на Общото събрание ще се проведе по реда на чл. 14 ал. 5 от Устава на сдружението (с 1 час по-късно на същото място).