Спомени за Димитър Паунов - Голям Митак

Submitted by Mitko Kozuharov on Пет., 03/11/2022 - 10:40
Форуми

На 18.03.2022г. от 19ч. в Дома на Пещерняка на ул. Кирил и Методи 42, приятелите на Голям Митак ще си спомнят за него. Организацията е от ПК Искър и неформално спелеосдружение Моерпа.

D. Paunov - 30.07.2021