Експедиционен дневник на ПК "Искър" за 2015 г.

дати  брой дни Проява, район, обекти, резултати Участници от "Искър" Организатор на проявата Основни задачи
27.12. 1 Водната пещ, с. Липница 4 + 2 клубна трен., фот. 
19.12. 1 Елата, с. Зимевица 6 + 1 клубна събиране на биологични проби, фотографиране
05.12. 1 Иванова вода, с. Добростан 1 Пловдивски отряд на АСО трен. 
29.11. 1 Духлата 5 + 4 клубна трен. 
21.11-22.11. 2 Байов комин 9 клубна трен. 
21.11. 1 Духлата 3 клубна трен. 
24.10. 1 Петренски дол, г. Лакатник 4 клубна трен. 
06.09-26.09. 21 Национална експедиция "Тененгебирге 2015", масив Тененгебирге, Австрия  3 БФСп, ПК "София" проучв.
08.08-16.08. 9 Експедиция "Мижишница 2015", ПП "Врачански Балкан", гр. Враца  1 МОЕРПА проучв.
30.07-02.08. 4 Национална експедиция "Ц. Балкан - Стенето 2015", НП "Централен Балкан", Троян  9 БФСп, ПК "Приста", ПК "Академик"-Русе проучв.
19.07. 1 Петрохан, п. Проденица 4 клубна проучв.
06.06-07.06 2 Юбилей "15 години ПКСУ София", гр. Дряново, п. Андъка ПК "София" сбор, трен.
23.05-24.05 2 Благова яма, гр. Етрополе ПК "Мрак"-Етрополе проучв., фот.
16.05-17.05. 2 Ямата на Прявода, с. Черни Вит 9 клубна проучв., трен.
6,05 1 Гергьовден на Боснек, с. Боснек, п. Чучулян 6 клубна сбор, трен.
01.05-03.05. 3 Сбор и технически преглед, с. Карлуково 5 + 3 БФСп сбор, техн. преглед, трен.
10.04-13.04. 4 Сбор "Орлова чука 2015", с. Пепелина 7 + 2 нац. сбор, ПК "Приста" -Русе сбор, трен.
28.03. 1 Ямата на Прявода, с. Черни Вит 3 клубна проучв.
19.03-22.03. 4 Зимен тренировъчен сбор на спасителите, Беклемето, гр. Троян 4 АСО, БФСп трен. сбор
28.02-03.03. 4 Каменно поле (р. Ръчене - Кунино) 1 МОЕРПА проучв.
24.10-25.10. 2 Карлуково 9 клубна трен. 
17.10-18.10. 2 Ямата на Прявода, с. Черни Вит 5 клубна проучв., карт.
08.10-11.10. 4 Есенен тренировъчен сбор на спасителите, Карлуково 1 АСО, БФСп трен. сбор
02.10-04.10. 3 Боснек, п. Духлата 5 клубна, СПК "Академик" трен., сбор-афтърпарти
01.01-04.01. 4 Каменно поле (Кам. поле - Драшан - р. Ръчене) 1 МОЕРПА проучв.